Läsår 2023–2024

Du kan anmäla dig till kurserna för musikfärdighet genom att ringa kansliet 044 762 5554. Man kan också komma på lektioner och bekanta sig.

S:t Karins

Finskspråkiga grupper

Lärare: Roope Kivimaa

Tisdag
15.30–16.30 Musikfärdighet 1
16.30–17.30 Musikfärdighet 2
17.45–18.45 Musikfärdighet 3
18.45–19.45 Musikfärdighet 4

Kimitoön

Svenskspråkiga grupper

Lärare: Nina Källberg
Tisdag

14.45–15.15 Musikfärdighet, fördjupade
15.45–16.45 Musikfärdighet 3
16.45–17.45 Musikfärdighet 2
Onsdag
18.00–19.00 Musikfärdighet 1

Finskspråkiga grupper

Lärare: Nina Källberg

Onsdag
14.45–15.45 Musikfärdighet 1
15.45–16.45 Musikfärdighet 4
17.00–18.00 Musikfärdighet 2

Pargas

Svenskspråkiga grupper

Lärare: Micaela Sundström

Måndag
16–17 Musikfärdighet 2
17–18 Musikfärdighet 4
18–19 Musikfärdighet 1

Onsdag
16–17 Musikfärdighet 3
17–18 Musikfärdighet Intro (tvåspråkig)

Finskspråkiga grupper

Lärare: Roope Kivimaa

Torsdag
15.45–16.45 Musikfärdighet 1
16.45–17.45 Musikfärdighet 2
18.00–19.00 Musikfärdighet 3
19.00–20.00 Musikfärdighet 4
20.00–20.30 Musikfärdighet, fördjupade