S:t Karins

Almänna ämnen

Finskspråkiga grupper

Lärare: Roope Kivimaa
Tisdag
kl. 15.45-16.45  Musikfärdighet 1 A
kl. 16.45-17.45 Musikfärdighet 1 B
kl. 18.00-19.00 Musikfärdighet 2
kl. 19.00-20.00 Musikfärdighet 3
Fördjupade studier, tiden bekräftas senare

Lärare: Maija Leino
Onsdag
klo 16-17.30  Musikfärdighet fördjupade studier, grupp 1
klo 17.30-19  Musikfärdighet fördjupade studier, grupp 2

Pargas

Almänna ämnen

Finskspråkiga grupper

Lärare: Roope Kivimaa
Torsdag
kl. 15.15-16.15 Musikfärdighet 1
kl. 16.15-17.15 Musikfärdighet 2
kl. 17.30-18.30 Musikfärdighet 3
kl. 18.30-20.00 Fördjupade studier

Svenskspråkiga grupper

Lärare: Micaela Sundström
Maanantai
kl. 15.45–16.45 Musikfärdighet 3

Tisdag
kl. 15.30–16.30 Musikfärdighet 2
kl. 16.30–17.30 Musikfärdighet 1
kl. 17.30–18.30 Musikfärdighet 3, fortsättning

Onsdag
kl. 16.00–16.45 Musikfärdighet intro

Vår 2019

Tisdag
17.30–19.00 Musikkännedom 3

Kimitoön

Almänna ämnen

Lärare: Nina Källberg
Måndag, Arkipelags egna utrymmen
kl. 12.45–13.45 Musikfärdighet 1 (grupp 1)
kl. 14.45–15.45 Musikfärdighet 1 (grupp 2)

Tisdag, Arkipelags utrymmen
kl. 15.15–16.15  Musikfärdighet 3
kl. 17.15–18.15  Musikfärdighet 2

Lärare: Siiri Anttonen
En träff/månad
Musikkännedom