Ackompanjemang – Elevkonserter – Generalrepetition

Ackompanjemang
Ackompanjatören hjälper eleven att slutföra sitt stycke. Stycket är i sin helhet färdigt då det får ett ackompanjemang. Tempo och fraseringar hittar rätt och man jobbar även med renheten. Ackompanjatören uppmuntrar eleven att spela musiken ut.

Bokning och annulering av ackompanjemangstider
På bokningslistan finns det tider för hela terminen. Man bokar tid genom att skriva sitt namn på listan.
Bokningen kan göras av eleven, läraren eller förälder. Om man behöver annulera tiden, stryker man den från listan i god tid så att en annan elev kan uttnyttja tiden.

Elevkonserter och generalrepetition
Elevkonserterna är till för att eleven skall få möjlighet att öva att uppträda inför publik. Fel kan uppkomma men det är helheten som är viktigast och man fortsätter sitt stycke till slut trots fel. Med ackompanjatören förbereder man sig och övar sig att klara av sådana överraskningar.

Före konserten har man en generalrepetition som börjar en timme före konserten. Läraren kan boka tiden för repetitionen. Repetitionen minskar avsevärt på spänningen före själva konserten.

Tips vid uppträdande

  • Du är inte ensam på scenen, du har din musik. Din ackompanjatör, spelkompis och publik, alla uppmuntrar dig att lyckas!
  • Försök att tänka på din musik istället för att bli nervös. Spela musiken till publiken.
  • Ta en bra spelställning i lugn och ro och andas lugnt både före och under ditt uppträdande.
  • Ingen bryr sig om eventuella fel, bry dig inte heller om dem!
  • Om du är osäker att uppträda ensam, kan du diskutera om det med din lärare. Kanske din lärare eller en kompis då kan spela med dig.
  • Öva före konserten på generalrepetitionen så minskar spänningen.
  • Kom ihåg att elevkonserterna är till för att du skall få öva dig att uppträda. Ingen är mästare med detsamma.