Arkipelag

Musiklekens tidtabeller för hösten är klara

By 20.5.2019No Comments

Musiklekens tidtabeller för hösten är klara. Alla höstens tidtabeller för musiklekgrupperna är uppdaterade på sidan för tidig musikfostran»

Som nyhet i Pargas prövar man på spelkarusell där barnen får under läsåret bekanta sig med olika instrument genom att spela och sjunga tillsammans. Bland annat ukulele, piano, bas, trummor och även olika rytm och malletinstrument ingår i spelkarusellen som är på onsdagar kl. 15.15-16.

I S:t Karins startar även en ny babygrupp, det vill säga musiklek för familjens yngsta. Barn 3-12 mån. deltar tillsammans med en förälder.På onsdag morgon ordnas det även musiklek för 1-2 åringar, där också barn och förälder deltar tillsammans.

Kimitoöns tre musiklekgrupper fortsätter med lite ändrad tidtabell.

Tidig musikfostran främjar barnens medvetenhet samt deras emotionella, motoriska och sociala utveckling genom sång, användning av rytminstrument, lyssnande till musik, not- och rytmlära samt grundläggande tonträffning.  

 Läs mer om tidig musikfostran i Arkipelag »