Skip to main content

Musikinstitutet Arkipelag har bjudit in kommunala beslutsfattare för att bekanta sig med Arkipelags vardag under kampanjveckan Kreativitet i politiken 5–11.2.2024. Idén med kampanjen är att lyfta fram till offentlig diskussion barn och ungdomars röst och intressen samt hobbyn och studiemöjligheter.

Under veckan öppnas möjlighet för politiker att delta i instrument- och dansundervisning samt föra diskossion med personal och elever. Läraren informerar de elever som saken personligen berör.

Det är ytterst viktigt att kommunala beslutsfattare känner till grundläggande konstundervisning, de viktigaste besluten gällande grundläggande konst undervisning fattas av kommunen.

Kreativitet i politiken är en nationell kampanj, över 60 läroinrättningar deltar i veckan runtomkring Finland. Arkipelag förverkligar kampanjen tillsammans med alla kulturskolor i Pargas på de områden skolorna fungerar ( Pargas, Kimitoön, S:t Karins, Åbo).

Information om beslutsfattarnas besök finns på Arkipelags sociala medier (Facebook och Instagram).

Den nationella kampanjen Kreativitet i politiken koordineras av Taiteen perusopetusliito samt Finlands konservatorieförbund. Dessa representerar nära 300 olika läroinrättningar inom konst runtomkring landet.

Om du är kommunal beslutsfattare och vill bekanta dig med institutets verksamhet, men inbjudan inte har nått dig, tag kontakt med Musikinstitutet Arkipelags producent Milla Rauma producent@arkipelagmusik.fi eller 040 727 1950.

Läs mer om kampanjen Kreativitet i politiken på Taiteen perusopetusliittos sidor »