Villa Lande, Kimitoön
9.11.2022 kl. 18

Musicture är en spännande elevkonsert som blandar mediakonst med klassisk musik. Under konsertens gång kan det sväva kryp på väggen under violinstycket, eller kanske växa blommor upp ur golvet under gitarrsolot.

Musikinstitutet Arkipelag och Åbolands Bildkonstskola KonsTila förverkligar konserten tillsammans med mediakonstnär, animationsproducent Fanni Maliniemi.

I Musicture projiseras mediakonsten på scen. De rörliga bilderna framhäver innehållet i musikframträdandena och gör konserten till en scenisk upplevelse. 29 instrumentelever från Musikinstitutet Arkipelag uppträder på konserten.

Mediakonsten baserar sig främst på KonsTilas konstverk som skapades till den första Musicture-konserten av skolans elever. Den innehåller även Maliniemis egen animation. Kimitoöns konsert får också nytt bildmaterial som musikeleverna fick skapa i en konstverkstad. KonsTilas ansvariga bildkonstlärare Stella Tiisala vägledde eleverna i verkstaden.

Projektet har fått stöd av
Svenska kulturfonden
Martha och Albin Löfgrens kulturfond
Konstsamfundet
Oskar Öflunds stiftelse.

Konstverkstad