Musikinstitutet Arkipelags rytmiska gymnaster uppträder på lördagen 12.5 kl. 11.30–13 i PIF-Center.

Ungefär 40 gymnaster uppträder tillsammans med en samtida dans -grupp som dansar två olika danser.

Gratis inträde.

Välkommen!