Välkommen till Musikinstitutet Arkipelag

Att börja dansa är ett gott beslut. Dans är bra för kondition, rörlighet och hållning. En regelbunden danshobby utvecklar även koncentration, självkännedom, kreativitet, självsäkerhet och säkerhet i uppträdande, samvaro och samarbetsförmåga samt tålmodighet!

Grundläggande konstundervisning hör till det officiella utbildningssystemet i Finland och undervisningen framskrider målmedvetet enligt vår läroplan. Studiernas längd är i medeltal 8-9 år, varav grundstudierna pågår i ca fem år. Efter avlagda grundstudier övergår man till fördjupade studier som leder till avgångsbetyg.

Studier vid institutet kräver aktivt deltagande i undervisningen och engagemang i föreställningar.
Dansen är en form av scenkonst och framträdanden är en del av inlärningen.

På danslektion
Kom i god tid till lektionen klädd i lämpliga danskläder, långt hår uppsatt och med glatt humör. Ha med även en vattenflaska. Tuggummi, klocka, telefon och smycken lämnas utanför danssalen. Föräldrarna sköter wc-besöken med yngre elever före lektionen.

Frånvaro
Frånvaro meddelas med textmeddelande direkt till den egna läraren. Om eleven inte har möjlighet att delta i en lektion, är läraren inte skyldig att ersätta den. Ifall läraren är sjuk strävar man i mån av möjlighet att ordna vikarie. Självständighetsdagen, första maj och trettondagen är undervisningsfria dagar.

Studiernas framskridande
4–7 åriga elever deltar i barndans, 7–9 åringar i dansens grunder, över 10 åringar väljer ett huvudämne: balett, nutida dans eller streetdans. Man dansar huvudämnet två gånger i veckan 60–90 min. Om man är intresserad kan man välja även 1–2 olika biämnen. Studietiden efter att man valt ett huvudämne är fem år, om man regelbundet deltar i lektioner två gånger i veckan.
Institutet strävar till att vara flexibelt: En del elever dansar enbart en gång i veckan trots att de har fyllt 10 år och andra kan dansa över fyra gånger per vecka, beroende på eget intresse och möjlighet. Även yngre ivriga dansare har möjlighet att deltar i lektioner två gånger i veckan. På grund av detta får elever därför avgångsbetyg i olika ålder.

Föreställningar
Det är viktigt att förbinda sig till föreställningar. Läraren gör egna koreografier åt de olika grupperna och varje elev har sin egen roll i helheten. Om eleven i sista minuten meddelar frånvaro, är läraren och övriga dansare i gruppen tvungna att göra förändringar i den ursprungliga koreografin.
Familjemedlemmar skall i förväg boka biljetter till föreställningar som ofta snabbt blir slutsålda. Råd om biljettinköp ges skilt vid varje föreställning.

Fakturering
Institutet skickar fakturan per e-post varje termin. De tre första lektionerna är avgiftsfria för en ny elev. Om man därefter önskar avbryta sina studier bör det göras före den fjärde lektionen. Därefter uppbärs full terminsavgift. Eleven har möjlighet att få syskonrabatt och 50 % rabatt för huvudämnet om hen även har en musik- eller musiklekplats.

För huvudämnesavgiften får eleven dansa 1–3 gånger i veckan beroende på studiernas skede, barndans 1 lektion/vecka, grundstudier 1–2 lektioner/vecka, fördjupande studier 1–3 lektioner/vecka). Biämnespriset omfattar en lektion/vecka oberoende av dansgren. Det första biämnet kostar 90€/termin, det andra-fjärde kostar 35€/biämne/termin. Från och med det femte biämnet och framåt uppbärs ingen avgift. Maximal terminsavgift är 340€. Prissättningen berör enbart dansare i barndans och grundstudier. En vuxen kan ha en danslektion per vecka. Allt utöver det räknas som biämne (195€ + 90€ + 35€ osv).

Eepos
Elevens framskridande dokumenteras i Eepos (arkipelag.eepos.fi), där eleven och vårdnadshavare kan följa med elevens framsteg. I Eepos samlas det med tiden en digital portfolio över studierna.
Fortsättningsanmälan görs via Eepos. Nya elever får lösenord till systemet genom att ringa kansliet genast i början av studierna. Tag hand om ditt lösenord, du behöver det varje år! Gör fortsättningsanmälan i tid. Lärarnas läsordningar och höstens grupper slås fast redan på våren. Det är möjligt att grupper inte blir förverkligade ifall flera elever dröjer med sin anmälning.

Avbrytande av studier
Om studierna avbryts under läsåret, lönar det sig att diskutera med den egna läraren innan man gör det slutliga beslutet. Om orsaken till avbrytandet är brist på motivation, kan läraren hitta sätt att förbättra den. Det är naturligt att man har perioder där motivationen är lägre. Det hör till i långsiktig träning och man behöver inte låta sig skrämmas av det.
Avbrytandet av studier skall alltid skriftligt meddelas till kansliet antingen per post, Fredrikaplanen 2a 21600 Pargas eller per e-post, kansli2@arkipelagmusik.fi.

Tävlingsgrupper
Arkipelag har flera tävlingsgrupper som deltar i olika dansevenemang och -tävlingar runt om i Finland. Om du är intresserad av att uppträda och tävla mycket skall du berätta det för din lärare. Vi ordnar då och då provdanstillfällen.

Fotograferingslov
Vi publicerar bilder av våra elever i våra egna medier (internetsidor, sociala medier) i marknadsförings- och kommunikationsändamål samt i samband med eventuella tidningsartiklar, reklam m.m. Föräldrarna har i Eepos blivit tillfrågade om fotograferingslov, men för tillfället frågar vi föräldrar om lov skilt för varje fotografering, främst per e-post (med undantag tävlingsgrupperna, vilkas lov är permanenta).

Danselevernas föräldraförening
Föreningen fungerar i Pargas och S:t Karins och den ordnar till exempel kaffeserveringar, tar hand om yngre elever under föreställningar, sköter om scendräkter och scenografi vid dansföreställningar samt hjälper till med markanadsföring av föreställningar. Föreningen uppbär ingen medlemsavgift. Om du är intresserad av verksamheten, tag kontakt marjahyvarila@gmail.com.

Information och nyheter

  • Viktigaste informationen om Arkipelag samt kontaktuppgifter (lärarnas telefonnummer och information om terminsavgifter) hittar du på våra internetsidor.
  • Genom att klicka på ortens namn på sidan arkipelagmusik.fi/dans hittar du adresser till undervisningsplatserna.
  • Formuleringen av lärarnas e-postadresser är förnamn.efternamn@arkipelagmusik.fi.
  • Du får regelbundet nyhetsbrev och dansarnas egen Danspost där det informeras om aktuella händelser, t.ex. kurser och evenemang. Du har väl gett din e-postadress?
  • Gilla oss på Facebook och Instagram @arkipelagmusik
  • Den egna läraren vid institutet är den mest bekanta personen för eleven och man kan alltid fråga och diskutera med henne/honom om saker man funderar över. Mera information om institutets verksamhet fås från kansliet och av rektorn.