Läsår 2022–2023 (ändringarna är möjliga)

MÅNDAG

Den mindre gymnastiksalen i Hovirinnan koulu (sal 3), danslärare Katariina Gonzalez
16.00–17.00    Balett 1–2
17.00–18.15    Balett 3–5
18.15–19.15    Nutida 1–3

Arkipelags sal, danslärare Katariina Gonzalez    
19.30–21.00    Balett 6

TISDAG

Arkipelags sal, danslärare Katariina Gonzalez        
19.45–21.00    Vuxenbalett

ONSDAG

Empola, dansläare Katariina Gonzalez
16.15–17.30     Balett 2–3

TORSDAG

Den mindre gymnastiksalen i Hovirinnan koulu (sal 3), danslärare Katariina Gonzalez
16.30–17.30     Dansens grunder 2
17.30–18.15     Bandans
18.15–19.30     Balett 4–5
19.15–20.45     Balett 6

SÖNDAG

Den mindre gymnastiksalen i Hovirinnan koulu (sal 3), danslärare Hanna–Riikka Nordman
16.00–16.45    Akrobatik (nybörjare) under 12v
16.45–18.15    Nutida 4
18.15–19.00    Arkipelag Juniors
19.00–20.00    Akrobatik (forts.) över 12 åringar

Arkipelags sal, danslärare Evgenij Kostuyukov
15.00–16.15    Street (forts.) över 10 åringar