Välkommen att dansa i Arkipelag!

Arkipelag erbjuder högklassig dansundervisning under professionell ledning. Den målinriktade och årsvis framskridande undervisningen ges som fördjupade lärokurser i enlighet med läroplanen för den grundläggande konstundervisningen.
Hos oss får alla elever uppmärksamhet och individuell undervisning. Olika framträdanden och samarbetsprojekt hör till undervisningen. Vi ordnar kortkurser och gästföreställningar och bekantar oss brett med olika delområden inom dans. Dansevenemang och – tävlingar är en del av undervisningen. I Arkipelag har eleven också möjlighet att få färdigheter för att kunna söka vidare till yrkesstudier.

Varför dans?

På danslinjen är studierna målinriktade och avsikten är att skapa förutsättningar för fortsatta studier. Få elever riktar in sig på en karriär som dansare men man har ändå på många sätt nytta av dansstudierna. Genom att dansa regelbundet lär du dig om:

 • koncentration
 • självkännedom
 • skapande
 • självkänsla och säkerhet i att uppträda
 • att uppehålla god kondition, rörlighet och att ha en bra kroppshållning
 • din sociala kompetens och samarbetsförmåga
 • gott beteende
 • uthållighet och målinriktning

Inledandet av dansstudier

Danslinjen har inget inträdestest, så alla som fyllt fyra år kan anmäla sig. Gruppstorlekarna är på 8-15 elever. Terminen inleds i mitten av augusti. Anmälningstiden är i april– maj, men man kan fråga efter lediga platser även under terminens gång.

På danslektion

 • Ta med dig ett positivt, glatt humör och en vattenflaska till lektionerna!
 • Kom i tid och med ändamålsenlig klädsel till lektionerna.
 • Långt hår skall vara knutet.
 • På lektionerna använder vi inte tuggummi, klocka, mobiltelefon eller smycken.
 • Håll omgivningen snygg.
 • Rör inte andras egendom och lämna inte värdeföremål i omklädningsrummen.
 • Anmäl om frånvaro.
 • Tiden innan föreställningar och tävlingar är det speciellt viktigt att närvara på övningar. Meddela i god tid innan föreställningarna om du inte har möjlighet att delta.
 • Om du besluter dig för att avsluta dina dansstudier skall du meddela läraren om det. Meddela också Arkipelags kansli.
 • Tala om för läraren om det förekommer några som helst problem, så saken kan redas ut!

Studiernas framskridande och lektionsantal

Kimitoön

Elever i 4–6-års ålder övar barndans en gång i veckan och uppträder en gång per termin.
Elever i 7–11-års ålder övar en gång i veckan och uppträder en gång per termin.
12–19-åriga elever bildar en s.k. Scengrupp, som övar minst två gånger i veckan och förverkligar flera olika föreställningar i varierande miljöer.

S:t Karins och Pargas

Barndans

4–7-åringar studerar barndans. På lektionerna provar man på balett, jazzdans, samtida dans och övriga dansgrenar som undervisas i Arkipelag. Främst koncentrerar man sig ändå på att utveckla grundfärdigheterna (t.ex. rytmik och kroppskontroll). Undervisningen sker till stor del genom lek. I barndans går man i regel på lektion en gång i veckan 45 min.
Barnet blir bekant med den egna kroppens funktioner och möjligheter genom lek och grundrörelser och får bekanta sig med olika dansgrenar. Barnet får uppleva dansens glädje och möjligheten att uttrycka sig själv genom dans. Barnet får på ett tryggt sätt bli bekant med att framträda naturligt både som individ och som en del av en grupp.

Dansens grunder

7–9-åringar studerar dansens grunder. På de här lektionerna bekantar man sig litet mera ingående med olika dansgrenar. Fortfarande är lek en del av undervisningen. I pojkarnas egna grupper övar man färdigheter som är viktiga för just deras dans: fart, styrka, akrobatik, hopp, snurrningar, break, hip-hop o.s.v.
I dansens grunder går man vanligen på lektion en gång i veckan 60 min. Ivriga elever kan dansa flera gånger i veckan om de vill.

Grundkurser i dans

10-åringar eller äldre väljer åt sig ett huvudämne:

I Pargas
– balett
– samtida dans (omfattar både modern-, samtida- och jazzdans)
– streetdans

I S:t Karins
– balett

På Kimitoön
– modern dans

Huvudämnet utövas två gånger i veckan 60–90 min. Om det finns intresse och ork, kan man välja ett eller två biämnen. Ett biämne utövas en gång i veckan.
Man blir klar med grundstudierna efter fyra studieår, om man enligt läroplanen studerar sitt huvudämne två gånger i veckan.
Institutet strävar efter att vara flexibelt: En del dansare går på lektion endast en gång i veckan även om de är 10 år fyllda, andra kan dansa t.o.m. flera än fyra gånger i veckan, beroende på intresse och möjligheter. Även yngre dansare kan ha flera än en lektion i veckan om de vill.
I grundstudierna utvecklar dansaren sitt eget dansuttryck och lär sig teknikerna för de specifika dansgrenarna, får bättre kroppskännedom och vana att uppträda. I grundstudierna skapar man ett positivt och naturligt förhållande till sin egen kropp.

Fördjupade lärokurser

Då grundstudierna är avklarade inleds fördjupade lärokurser. Huvudämnet utövas tre gånger i veckan 60–90 min. Studietiden är fyra år (om man enligt läroplanen studerar sitt huvudämne tre gånger i veckan) varefter dansaren får sitt avgångsbetyg. Med avgångsbetyget kan man söka vidare till yrkesstudier om man så önskar.
I de fördjupade lärokurserna söker man redan ett mångsidigare och mera krävande grepp om dansen. Här stärks elevens sätt att tänka kring dans, förstå tekniken, se sambandet mellan olika uttrycksformer och innehållet i dem. Under studietiden lär sig eleven att känna sin kropp ännu bättre, att förstå kroppens möjligheter, strukturerna och rörelseprinciperna i sitt eget rörelseuttryck. Man lär sig också att lyssna på kroppen.

Dans för vuxna
I dansens grunder finns ofta egna grupper för vuxna. De vuxna kan också delta i andra dansgrenar. Hör dig för i kansliet ifall du är intresserad av att ha dans som hobby eller studera målinriktat. Dansundervisningen för vuxna följer samma målsättningar och innehåll som den övriga undervisningen i grund- och fördjupade lärokurser.