Välkommen att dansa i Arkipelag!

Arkipelag erbjuder högklassig dansundervisning under professionell ledning. Den målinriktade och årsvis framskridande undervisningen ges som fördjupade lärokurser i enlighet med läroplanen för den grundläggande konstundervisningen.
Hos oss får alla elever uppmärksamhet och individuell undervisning. Olika framträdanden och samarbetsprojekt hör till undervisningen. Vi ordnar kortkurser och gästföreställningar och bekantar oss brett med olika delområden inom dans. Dansevenemang och – tävlingar är en del av undervisningen. I Arkipelag har eleven också möjlighet att få färdigheter för att kunna söka vidare till yrkesstudier.

Inträde till musikinstitutet
Det ordnas inte inträdestest till dansavdelningen, utan man anmäler sig till undervisningen i maj. Man kan även höra sig för om lediga platser under hela läsåret.