Skip to main content
Arkipelag

Principer för tryggare omgivning

By 25.1.2023januari 26th, 2023No Comments

I Arkipelag arbetar vi för att alla skall kunna vara sig själva och känna sig trygga. Därför har vi skapat principer för trygga utrymmen som kommer att finnas framsatta i alla verksamhetspunkter. Vi önskar att alla i Arkipelag bekantar sig med dem och förbinder sig att följa dem.

Principer för tryggare omgivning

Bemötande

 • Se till att alla får ta del. Ge utrymme. Alla har rätt att lyssna på sig själv och delta på ett sätt som
  passar en själv bäst.

Humanitet

 • Kommentera inte bedömande någon annans kropp eller handlingar. Instruktioner och diskussioner
  som berör kroppen och sker under lektionstid är alltid anknutna till övningar som görs under
  lektionen.

Respektfullhet

 • Var respektfull. Ifrågasätt inte den andres olikhet eller bakgrund inom dans eller musik. Ge
  utrymme även för avvikande åsikter.
 • Besvära ingen verbalt, genom att röra eller stirra. Respektera människans fysiska och emotionella
  gränser. Nej betyder nej. Upphör med eller ändra ditt beteende om den andra ber om det.
 • Fotografera inte utan lov.

Medvetenhet

 • Anta inte att alla är likadana som du själv. Försök vara medveten om dina egna antaganden, tala
  om dina egna erfarenheter, inte om andras.
 • Diskriminering betyder att man behandlar en människa sämre än andra utgående från någon
  personlig egenskap. Diskriminera inte enligt hudfärg, ålder, kön, sexuell inriktning, handikapp eller
  annan personlig egenskap. Växelverkan mellan människor sker bäst i en trygg miljö utan
  diskriminering.

Förståelse

 • Förstå att en tidigare händelse kan påverka egna och andras reaktioner. Sträva ändå till att vara
  öppen för nya synvinklar.

Fråga och kommunicera

 • Det är tillåtet och bra att berätta om någonting är oklart för dig. Du kan alltid fråga om du undrar
  över något.
 • Om du är av annan åsikt än någon annan, försök uttrycka saken på ett uppbyggande och lugnt sätt.
  Fokusera på ämnet, inte personen.
 • Ifall någon situation känns otrevlig, ta upp och berätta om det.
 • Om du uppför dig osakligt, be om ursäkt.