Arkipelag

Ännu hinner du anmäla dig till danslektionerna och musiklek

By 15.8.2018No Comments

Man kan anmäla sig genom att ringa kansliet 02 458 5803. En del av grupperna är fyllda, men det finns flera som ännu har plats. Bekanta dig med läsordningarna på våra internetsidor och ring kansliet och fråga om grupper som intresserar dig eller ditt barn.

Under kommande läsår har man i alla verksamhetspunkter möjlighet att delta i en ukulelegrupp. Även barn och ungdomar som inte är Arkipelags elever är hjärtligt välkomna. Man kan även delta i bandverksamheten oberoende om man är Arkipelags elev eller inte.

Bekanta dig med musiklekens läsordning »

Dansens läsordningar är indelade enligt verksamhetskommunerna

Bekanta dig med Pargas danslektioners läsordning »
Bekanta dig med Kimitoöns danslektioners läsordning »
Bekanta dig med S:t Karins danslektionernas läsordning »